Donate

Nếu có thể thì các bạn hãy ủng hộ mình để mình có thể tiếp tục duy trì trang web này nhé.

Danh sách những bạn đã donate cho COTE.GA


Paypal

https://paypal.me/quocanle


Viet Capital Bank

STK: 8017041010285

LE QUOC AN

Viet Capital Bank donate


Momo

SĐT: 0904257035

Momo donate