Donate List

Mình xin chân thành cảm ơn tất cả bạn đã donate cho COTE.GA

24/07/2022

 • Quách Võ Phi Hùng 16.000 VND

23/07/2022

 • Đồng Đức Việt Hoàng 30.000 VND

21/07/2022

 • Nguyễn Hồng Anh 50.000 VND

19/07/2022

 • Trần Trung Hiếu 50.000 VND
 • Nguyễn Xuân Hoàng 107 VND
 • Nguyễn Xuân Hoàng 893 VND

16/07/2022

 • Đinh Công Vĩnh Anh 80.000 VND

15/07/2022

 • Đinh Quang Anh 50.000 VND

11/07/2022

 • Văn Việt Hoàng 50.000 VND

08/07/2022

 • Ngô Trung Hiếu 10.000 VND

07/07/2022

 • Trần Ngọc Huy Hoàng 100.000 VND

04/07/2022

 • Nguyễn Quang Nhựt 300.000 VND

27/05/2022

 • Hà Nam Anh 10.000 VND

25/04/2022

 • Ẩn Danh 50.000 VND

 • Ẩn Danh 30.000 VND

 • Ẩn Danh 30.000 VND

08/04/2022

 • Võ Thị Ngọc Thi 50.000 VND

04/04/2022

 • Ẩn Danh 50.000 VND

14/03/2022

 • Đinh Bảo Lâm 50.000 VND

04/03/2022

 • Nguyễn Thuỳ Linh 25.000 VND

05/01/2022

 • Trần Quang Khải 50.000 VND