Y1 Vol 10 Lời bạt đầu

Đây là những lời tâm sự của tác giả trước vol

Kinugasa Shougo

Sinh tháng 11, nhóm máu AB. Chủ yếu đảm nhiệm dựng kịch bản cho game PC. Tác phẩm chính “Akatsuki no Goei” (TN: game) “Reminiscence” (TN: game).

Sở thích là thu thập những đồng xu 1 yen với đồng 5 yen, nhưng số hộp đầy ắp đã vượt qua 10 cái, nên đang trong giai đoạn than vãn vì không gian bị thu hẹp đi trông thấy.

Tomose Shunsaku

Là một key animator, illustrator sinh tháng 9, cung Thiên Bình

Từ trước đến nay trên profile của tôi đều ghi là sinh tháng 9, cung Nhân Mã, nhưng rồi vào Vol10 tôi nhận ra hình như tháng 9 là cung Thiên Bình thì phải, nên bây giờ chúng đã được sửa lại rồi đây.

Written on November 4, 2021