Y1 Vol 5 Lời bạt

Xin chào, và chúc mừng năm mới! Kinugasa Shougo đây.

Đã bốn tháng rồi và giờ đây vol 5 đã được phát hành. Nói thật với các bạn, tôi có ý định xuất xưởng sớm hơn rồi cơ, nhưng rồi lại mất bốn tháng lận. Chắc chắn lần sau, à mà tuyên bố ở đây thì xui lắm, thôi đành nhịn vậy.

Trong vol này, học kỳ hai đã bắt đầu, và mở đầu học kỳ là lễ hội thể thao. Lần này, main nhà ta giật dây từ phía sau, câu chuyện rẽ theo hướng cả lớp và Horikita đóng vai trò chính. Và cuối cùng, một người biết được quá khứ của main đã xuất hiện. Hơn nữa, vol này cũng là phát bắn khởi nguồn cho việc sự hiện diện của main được công nhận khắp trường. Câu chuyện mới chỉ là bắt đầu, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, mong các bạn đón xem.

Giờ thì, trong năm cũ tôi đã được rất nhiều người giúp đỡ. Quan trọng nhất là Tomose Shunsaku-sama, illustrator của chúng ta. Còn nữa, mỗi lần tôi điện cho cậu ta là mỗi lần chúng tôi ngồi chém gió linh tinh với nhau nhưng khi cần, tôi luôn đội ơn editor-sama, người đáng tin cậy hơn bất cứ ai.

Năm nay, tôi cũng cầu chúc mọi người hoà thuận với nhau.

Gửi các độc giả và đội ngũ. Năm nay cũng trông cậy vào các bạn đấy.

Written on November 4, 2021